Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Konference programu ESPON 2020 na téma ...

Konference programu ESPON 2020 na téma Intergrovaný územní rozvoj zemí V4+2

13.02.2018: Konference o integrovaném územním rozvoji zemí V4+2 se bude konat 7. března v Budapešti v rámci programu spolupráce ESPON 2020.
Konference s názvem Integrovaný územní rozvoj v zemích V4+2 - nové výzvy, nové myšlenky, nové reakce
se bude konat na Ministerstvu národního hospodářství v Budapešti.
 
Adresa: József nádor tér 2-4, 1051 Budapešť
Termín setkání: 7. březen 2018 (09:00 - 17:00)
 
Konference bude zkoumat výzvy integrovaného územního rozvoje zemí Visegrádské skupiny v rozšířeném formátu 4 + 2 (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko) a sdílet výsledky projektů aplikovaného výzkumu ESPON v kontextu systémů územní správy a územního plánování.
 
Jazykem konference je angličtina se simultánním tlumočením do maďarštiny a konference je zdarma.
 
Další informace týkající se programu a možnost registrace naleznete na webových stránkách programu ESPON     nebo na adrese: info@espon.eu