Navýšení hodinových sazeb

29.03.2018: Od dubna se mění hodinové sazby pro zaměstnance pracující na projektech CBC, TNC a IRC.
S platností od 1.4.2018 dochází k navýšení hodinových sazeb pro zaměstnance pracující na projektech CBC, TNC a IRC, kam spadají také programy INTERREG EUROPE, Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE.
Důvodem uvedeného navýšení je růst nominálních mezd k 3.Q 2017.
Aktualizované sazby byly již zveřejněny na webu Centra pro regionální rozvoj    .