Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Slovensko – ČR > Vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o ...

Vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Interreg V-A SK-CZ

09.01.2018: V rámci programu slovensko-české přeshraniční spolupráce byla vyhlášena výzva na předkládání žádostí o dotaci zaměřená na zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.
Dne 08. 01. 2018 byla schválena místopředsedkyní vlády a ministryní zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 v rámci programu Interreg V-A SK-CZ zaměřená na specifický cíl 2.1 „Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu“. Znění výzvy bylo připraveno ve spolupráci s Národním orgánem, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Schválená výzva je zveřejněna na internetových stránkách programu    .
Na internetových stránkách programu budou zároveň zveřejněny dva metodické pokyny upravující postupy podávání žádostí o dotaci:
1) Metodický pokyn č. 1/2018 k Příručce pro hodnotitele pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020;
2) Metodický pokyn č. 2/2018 k Manuálu přípravy a implementace projektu - část pro žadatele pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.