Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006

Programy 2004 - 2006

Tato sekce obsahuje informace o programech spolufinancovaných z fondů Evropské Unie v České republice v období 2004 — 2006.

V programovém období 2004—2006 se v ČR v rámci Cílů 1, 2 a 3 politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč.


Operační programy Cíle 1

Operační programy (OP) Cíle 1 jsou financovány ze strukturálních fondů a jsou realizovány ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU:


Programy Cíle 2 a 3

Programy Cíle 2 a 3 jsou financovány také ze strukturálních fondů, ale jsou realizovány v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkají jen Prahy:


Fond soudržnosti

Fond soudržnosti je určený pro celé členské státy, ne pro regiony. Česká republika je mezi státy, které mohou z Fondu soudržnosti čerpat, jelikož její hrubý národní důchod na obyvatele je pod úrovní 90 % průměru EU.


Iniciativy Společenství

Iniciativy Společenství jsou řízeny přímo Evropskou komisí a jsou zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií:


Ne všechny Iniciativy Společenství jsou ve zkráceném období 2004—2006 realizovány také v české republice.


Rozdělení prostředků mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a Iniciativy Společenství v České republice v období 2004—2006

  2004—2006 2004 2005 2006
Fond soudržnosti 945,3 316,9 266,1 362,3
Strukturální fondy 1 584,40 381,5 528,9 674
Cíl 1 (13 krajů) 1 454,30 339 485,5 629,8
Cíl 2 (Praha) 71,3 23,3 23,8 24,2
Cíl 3 (Praha) 58,8 19,2 19,6 20
Iniciativy Společenství 100,8 28,6 32,1 40,1
Interreg 68,7 21 21,4 26,3
Equal 32,1 7,6 10,7 13,8
Strukturální operace celkem 2 630,50 727 827,1 1 076,30

Tabulka: Mil. EUR (běžné ceny)