Jste zde: Úvodní strana > Informace o čerpání > Čerpání v období 2014-2020

Čerpání v období 2014-2020

V této sekci naleznete zprávu o meziměsíčním pokroku v čerpání ESI fondů v České republice v rámci programů období 2014-2020. Pro přehlednost jsou data zpracována do podoby grafů a tabulek a je aktualizována 1x měsíčně.
Níže na stránce jsou k dispozici ke stažení souhrnné měsíční informace a čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů ve formátu PDF. 

Měsíční přehled implementace ESI fondů v ČR  v období 2014 - 2020 :


Přiložený graf znázorňuje stav čerpání za všechny programy vůči celkovému objemu finančních prostředků, které má ČR v období 2014-2020 k dispozici. Zároveň je v grafu vyznačen měsíční posun v jednotlivých stavech čerpání finančních prostředků. 


 

Informace o výzvách 2014 - 2020

Průběžné reporty a podrobnější  informace jsou zveřejněny v  přiložených souborech níže.

Datum generování: 1.3.2018 4:00
Zdroj financování: Příspěvek EU


Národní orgán pro koordinaci také monitoruje Operační  programy NSRR v programovém období 2007-2013. Stav čerpání v tomto obodobí můžete sledovat v odkazu.

 

Aktuální stav čerpání v období 2014 - 2020