Jste zde: Úvodní strana > Jak získat dotaci > Elektronická žádost

Elektronická žádost

Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budete se snahou získat finance z evropských fondů úspěšní či nikoli. Vaším průvodcem při její tvorbě budou příručky pro žadatele a další metodické pokyny připravené odpovídajícím operačním programem. Zároveň jsou k dispozici konzultace s pracovníky řídicího orgánu či zprostředkujícího subjektu daného operačního programu, semináře, konference atd. V přípravné fázi se nebojte klást dotazy, abyste do projektové žádosti zařadili vše potřebné. Žádosti musejí být vyplňovány v elektronické podobě. Odkazy na elektronické žádosti naleznete níže.

Elektonická žádost pro programové období 2014-2020

ISKP     - je jednotná elektronická žádost pro všechny programy v rámci programového období .
    Účel zpracování osobních údajů [MS Word, 15.37KB]

 

Elektonické žádosti pro programové období 2007-2013

Benefit7     - slouží pro vyplnění žádosti u většiny operačních programů

BEN​E-FILL     - slouží pro vyplnění žádosti v OP Životní prostředí

eAccount     - slouží pro vyplnění žádosti v OP Podnikání a inovace