Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří ...

Díky podpoře IROP ubyde lidí, kteří musejí zůstávat v ústavní péči

16.04.2018: Čtrnáct projektů v celkové částce 438 milionů bylo předloženo do výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Jde tak o dvojnásobné překročení připravené částky, která pro tuto výzvu činila 200 milionů korun. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak pokračuje v dlouhodobé podpoře projektů sociálních služeb.
„Cílem výzvy je podpořit transformaci ústavní péče, aby v pobytových zařízeních sociálních služeb nemuselo zbytečně zůstávat tolik lidí a aby se tato péče přenesla zejména na jiné typy sociální služby. Tím se umožní jejich uživatelům setrvat v domácím prostředí, kde se každý z nás cítí nejlépe, a aktivně se začlenit na trh práce a do společnosti“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dotace budou moci být použity na nákup pozemků a staveb, stavby, rekonstrukce a úpravy objektů a také na pořízení vybavení nebo automobilů pro poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb.

O podporu mohly žádat nejen kraje či obce, ale také organizační složky státu, neziskové organizace, církve či církevní organizace. Nejvíce žádostí však předložily právě kraje. „Konečné pořadí projektů se bude odvíjet od jejich bodového hodnocení, které bude jako u všech výzev IROP provádět Centrum pro regionální rozvoj České republiky“, doplnil náměstek  sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Přehled přijatých žádostí podle velikosti projektu naleznete     zde [PDF, 442.77KB].