Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Na vzdělávání IROP rozdělí 342 milionů korun

Na vzdělávání IROP rozdělí 342 milionů korun

26.02.2018: Více než 342 milionů korun rozdělí Integrovaný regionální operační program, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, mezi 39 schválených projektů z výzvy „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání SVL“. Do výzvy bylo zaregistrováno 146 projektů za více jak 1,26 miliard korun.
„Díky této výzvě budou podpořeny projekty obcí a měst, škol a školských zařízení, ale také například soukromá vzdělávací centra či neziskové organizace, které se zabývají zájmovým, neformálním a celoživotním vzděláváním. Naším cílem je, aby tyto projekty sloužily k rozvoji vzdělávání dětí mimo běžné školní osnovy a také ke vzdělávání dospělých pro budoucí uplatnění na trhu práce,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Finance půjdou na budování a modernizaci infrastruktury dalšího vzdělávání v oblasti cizího jazyka, moderních a digitálních technologií, přírodních věd, technických a řemeslných oborů. Mezi největší podpořené projekty patří „Banka řemesel“ s dotací sedmnáct milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt bude realizován v oblasti Plavy, kde budou vybudovány výukové prostory k popularizaci řemeslných oborů a zvýšení jejich atraktivity pro studium a volbu budoucího povolání. Banka řemesel vznikne v objektu, který je kulturní památkou a díky tomu dojde k navrácení života do tohoto historického objektu.
 
Dalším významným projektem je například Technologické centrum pro průmysl 4.0 za necelých sedmnáct milionů korun, které vznikne ve Zlínském kraji, konkrétně na Uherskohradišťsku. Projekt je zaměřen na využití moderních technologií ve vzdělávání a přenášení zkušeností z praxe na žáky a absolventy kurzů. V rámci výzvy získá potřebné finance i deset projektů, které by měly zlepšit situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

Další finanční prostředky pro rozvoj vzdělávacích aktivit jsou připraveny ve výzvách č. 66 – ITI; 67 – IPRÚ a 68 – CLLD, kde aktuálně jednotlivá jádrová města či MAS vyhlašují své podvýzvy v souladu se schválenými strategiemi pro daná území.

 Přehled projektů naleznete     zde [PDF, 799.17KB].

Více informací k výzvě IROP č. 57 naleznete zde.
 

Pozn.: V rámci výzvy je podpořeno i deset projektů ve vazbě na Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Cílem těchto projektů je také zlepšení situace v těchto lokalitách. Pro projekty s vazbou na KPSVL byla na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování předem rezervována alokace a díky tomu jsou podpořeny všechny úspěšné projekty s vazbou na KPSVL a to i ty, které mají méně bodů, než ostatní projekty.