Jste zde: Úvodní strana > Aktuality > Modifikace výzev CLLD a rozšíření ...

Modifikace výzev CLLD a rozšíření aktivit pro CLLD v OP Životní prostředí

29.03.2018: V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo schváleno rozšíření aktivit pro integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), který realizují místní akční skupiny (MAS).
Jedná se o následující aktivity:
  • založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • realizace protierozních opatření
  • zakládání / obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)
Nositelé ISg (MAS se schválenou strategii CLLD) mají možnost rozšířit své strategie o Programový rámec OPŽP nebo přidat nová opatření (aktivity) do již schváleného Programového rámce OPŽP. ŘO OPŽP realizoval pro MAS informační semináře a připravil šablonu pro zpracování Programového rámce OPŽP.

Zájemci mohou v období od 3. 4. do 31. 5. 2018 podat výše uvedenou žádost o změnu SCLLD v programovém rámci OP ŽP, která bude spočívat v přidání nových aktivit, resp. opatření.

Případné dotazy k podání žádosti zasílejte na adresu
clld@mmr.cz.

    Informace o technické změně OP ŽP [PDF, 649.54KB]
    Informace o modifikaci výzev k předkládání žádostí o podporu strategií CLLD [PDF, 632.26KB]
    Příloha 1 - Rozšíření CLLD o nové aktivity [PDF, 281.5KB]
    Příloha 2 - Metodické stanovisko č. 10 k MPIN [PDF, 583.08KB]