Strukturální fondy

06.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj ...

30.11.2016: Smysluplné čerpání evropských fondů je jednou z priorit každé z členských zemí EU. Desítky tisíc úspěšných projektů k pozitivnímu obrazu EU fondů bohužel nestačí. Také Česká republika se poučila z minulého období a ...

07.12.2016: ŘO IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 10 „„Kybernetická bezpečnost“ IROP.

07.12.2016: Dnes byla doplněna nedávno vytvořená sekce webu uzemní dimenze "Pro veřejnost" o další kapitolu - Dobrá praxe.

07.12.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo alokaci u některých výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti předškolního vzdělávání, sociálního podnikání, památek a bezpečnosti dopravy. Navýšená ...

06.12.2016: Řídicí orgán IROP vytvořil novou složku pro ukládání dokumentů týkajících se Finančního nástroje. Finanční nástroj, spočívající v poskytování zvýhodněných úvěrů, bude realizován ve specifickém cíli 2.5 Zateplování ...

06.12.2016: Roční komunikační plán IROP (RKoP IROP)pro rok 2017 byl schválen 24. listopadu 2016 Monitorovacím výborem IROP a podepsán 1. prosince 2016 ředitelem odboru řízení operačních programů Mgr. Rostislavem Mazalem.

06.12.2016: Výzva OP URBACT III pro příklady dobré praxe byla vyhlášena dne 5. 12. 2016.

05.12.2016: Upozorňujeme všechny na zkrácení úředních hodin dne 5. 12. Vaše záležitosti bude možné vyřizovat namísto do 17 hodin pouze do 16 hodin.

05.12.2016: Řídicí orgán Operačního programu Doprava s účinností od 1.12.2016 prodlužuje vyhlášenou výzvu č. 27 „Zlepšení řízení dopravního provozu...více