Strukturální fondy

11.12.2017: Rok 2017 byl ve znamení zrychlení čerpání evropských fondů. Většina peněz je již zpřístupněna žadatelům formou výzev. Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bylo zaregistrováno přes 45 tisíc žádostí o podporu ...

08.12.2017: V právě vycházejícím zimním čísle najdete rozhovor o konferenci k evaluaci ESI fondů, zprávy z jednání Karly Šlechtové v Bruselu o budoucnosti politiky soudržnosti, informaci o nově vycházející publikaci a další ...

06.12.2017: V Praze se dnes uskutečnilo jednání mezi zástupci Evropské komise a orgánů odpovědných za čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Na programu jednání byla mimo bilance současného ...

08.12.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace ...

08.12.2017: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

06.12.2017: Vážení návštěvníci, od dnešního dne je možné v Domu porcelánu s modrou krví v Dubí spatřit výstavu výsledků 14. Mezinárodního hrnkového sympozia společnosti Český porcelán, a. s. Společnost pořádá porcelánová ...

06.12.2017: Praha, 1. prosince 2017 - V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání zástupců hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI s komisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem. Delegaci ČR na tomto jednání vedl ...

06.12.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy IPs III, verze 2.

06.12.2017: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt. Tentokrát se jedná o Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, které je realizováno ve výzvě Krajské akční ...

06.12.2017: Dne 1. 12. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Doprava 2014–2020 projednána aktualizace harmonogramu výzev pro...více