Strukturální fondy

15.02.2017: Výzva k předkládání nabídek na ucelený přehled o stavu přechodu k digitální transformaci.

21.02.2017: Výzvy EUREKA s účastí ČR roku 2017.

21.02.2017: V týdeníku Učitelské noviny č. 7/2017 vyšel článek Mateřinky, nebojte se šablon a podejte si projekt, který přibližuje v praxi podání žádosti a čerpání dotací ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I.

21.02.2017: Přečtěte si článek s názvem "Nebojte se šablon a podejte si projekt", který byl uveřejněný v příloze časopisu Řízení školy (Speciál pro MŠ) č. 1/2017. Autorkou je Bc. Veronika Šefl, DiS., administrátorka publicity ...

21.02.2017: MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

21.02.2017: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 2/0. Pravidla jsou platná od 21. února 2017 a účinná od 1. března 2017.

21.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a ...

20.02.2017: Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje informace k Plánovací komisi programu: program a závěry jednání ze dne 31. 1. 2017.