Strukturální fondy

20.04.2018: JS zveřejnil na svých stránkách podmínky 4. výzvy

16.04.2018: Čtrnáct projektů v celkové částce 438 milionů bylo předloženo do výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. Jde tak o dvojnásobné překročení připravené částky, která pro tuto výzvu ...

12.04.2018: Ve čtvrtek 12. dubna proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro obecné záležitosti, na kterém ministři členských států diskutovali otázky spojené s čerpáním evropských fondů v příštím programovém období. Mezi nimi bylo ...

12.04.2018: Řídicí orgán IROP připravil tabulku s vysvětlením stavů projektů (kódů) zobrazovaných v MS 2014+.

10.04.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. Na již schválených 3 453 projektů rozdělil 54,9 miliard korun, které tak přispějí k ...

05.04.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel ...

05.04.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

29.03.2018: V rámci Operačního programu Životní prostředí bylo schváleno rozšíření aktivit pro integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), který realizují místní akční skupiny (MAS).

29.03.2018: Od dubna se mění hodinové sazby pro zaměstnance pracující na projektech CBC, TNC a IRC.

29.03.2018: V polovině března byly na Monitorovacím výboru v Sofii schváleny projekty 3. výzvy programu INTERREG EUROPE.