Strukturální fondy

19.07.2017: 19.07.2017 Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce dotace z OPŽP Zjednodušený finanční model, který uživatelům i provozovatelům vodohospodářské infrastruktury usnadní realizaci výběrových řízení a ...

19.07.2017: V soutěži Kompas aneb s ROP Jihozápad na cestách vyhrálo dalších šest soutěžích a to již v druhém kole letošního ročníku. Doposud se zúčastnilo 152 soutěžících. Více informací [zde.](http://www.rr-jihozapad.cz/kompas/)

18.07.2017: Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady ...

18.07.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 1. června 2017 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na talent.

18.07.2017: Praha, 18. července 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovaný v programovém období 2014 – 2020 je v polovině svého vymezeného času. Přesto do něho již byly předloženy projektové žádosti za více ...

17.07.2017: Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS) a 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI).

11.07.2017: Praha, 11. července 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z ...

11.07.2017: Dotační neinvestiční program III. Činnost sportovních (servisních) střešních organizací byl projednán mimořádnou poradou vedení MŠMT dne 4. 7. 2017. Jedná se o veřejné vyhlášení programu neinvestičního charakteru v ...

11.07.2017: Podávání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

11.07.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI, který se bude ...