Strukturální fondy

16.11.2017: Ve dnech 6. – 8. 11. 2017 proběhla historicky první Konference Auditního orgánu pod názvem „Audit ESI fondů v České republice“, jejímž cílem bylo přispět k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z Evropských ...

09.11.2017: 09.11.2017 V aktuálním vydání představujeme zcela nové půjčky. Pokud chystáte projekt zaměřený na snížení průmyslového znečištění nebo na rekonstrukci provozů představujících ekologické riziko pro životní prostředí, ...

09.11.2017: Praha, 9. listopadu 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil další výzvu k předkládání žádostí o podporu. Tentokrát se jedná o Podporu rozvoje studijního prostředí na VŠ, díky které ...

01.11.2017: V rámci této evaluace jsou realizovány evaluační aktivity, které vyhodnocují jednotlivé výzvy či projekty, které svým zaměřením přispívají k dosahování specifických cílů prioritní osy 3 OP VVV a jejich vytyčených ...

01.11.2017: Praha, 1. listopadu 2017 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání již potřetí představuje podpořený projekt. Tentokrát vám přiblížíme projekt České zemědělské univerzity v Praze s názvem Vybudování excelentního ...

30.10.2017: Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás upozornit na dnešní omezení provozu pobočky v Karlových Varech od 10:00 hodin. Pobočka bude pro veřejnost z technických důvodů uzavřena. Pro případné konzultace a kontakt s ...

27.10.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje.

27.10.2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na podporu vysokých škol.

27.10.2017: reg. číslo: CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0007453

26.10.2017: Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje v návaznosti na kulaté stoly s Místními akčními skupinami základní informace k výzvě Místní akční plány II, která bude vyhlášena 15. listopadu ...